HR Management κομμωτηρίου: Ποιες είναι οι πιο βασικές ανάγκες των εργαζομένων σας και πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε; Τι πρέπει να κατανοήσετε για να οδηγήσετε την ομάδα σας στην επιτυχία;

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το κλειδί για την επιτυχία κάθε είδους επιχείρησης. Η απόδοση των εργαζομένων μπορεί να αποβεί είτε μοιραίο συστατικό, είτε σημαντικό προσόν για ένα κομμωτήριο ή ινστιτούτο ομορφιάς. Για το τι από τα δύο θα γίνει, σημαντικό ρόλο θα παίξει το κατάλληλο HR management κομμωτηρίου, ένα απαραίτητο κομμάτι στην οργάνωση των σύγχρονων επιχειρήσεων.

 

HR management κομμωτηρίου: Η βασική οργανωτική δομή του εγκεφάλου μας

 

Από την κοινωνική νευροεπιστήμη προκύπτει μια επιστημονικά αποδεδειγμένη θεωρία που βρίσκει εφαρμογή και στην εργασία. Τα κίνητρά μας επηρεάζονται από τη γενική οργανωτική αρχή του εγκεφάλου μας που ορίζει «την ελαχιστοποίηση της απειλής και την μεγιστοποίηση της ανταμοιβής» (Gordon, 2000). Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας θα μας αποτρέψει να πάρουμε αποφάσεις που πιστεύει ότι μας απειλούν και θα μας ενθαρρύνει να πάρουμε αποφάσεις που πιστεύει ότι θα οδηγήσουν σε επιβράβευση.

 

HR Management κομμωτηρίου: Ποιες είναι οι πιο ουσιώδεις ανάγκες των εργαζομένων;

Έχει αποδειχθεί πως πέντε συγκεκριμένες ανάγκες επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη συμπεριφορά στην εργασία. Αυτές είναι, το κύρος, η ασφάλεια, η αυτονομία, η συμμετοχή και η δικαιοσύνη. Αν μία από τις παραπάνω ανάγκες δεν εκπληρώνεται στην εργασία μας, τότε μπαίνουμε σε «κατάσταση απειλής» και διακυβεύεται η αποδοτικότητά μας.

Το κύρος είναι το αίσθημα ότι μας εκτιμούν οι άλλοι γύρω μας και ότι μας θεωρούν σημαντικούς. Η ασφάλεια έχει να κάνει με τη δυνατότητα να προβλέψουμε το μέλλον. Η αυτονομία μάς δίνει την αίσθηση του ελέγχου των γεγονότων. Η συμμετοχή μάς δίνει την ικανοποίηση ότι ανήκουμε σε μια ομάδα. Και η δικαιοσύνη είναι η αντίληψη που έχουμε για δίκαιες συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων.

Αν θέλετε ένα αποτελεσματικό HR management κομμωτηρίου, πρέπει να γνωρίζετε πως αυτές οι πέντε ανάγκες ενεργοποιούν τον εγκέφαλο, ώστε να αντιληφθεί την «πρωταρχική αμοιβή» ή την «πρωτεύουσα απειλή». Για παράδειγμα, όταν απειλείται το κύρος μας, ενεργοποιούνται οι ίδιοι μηχανισμοί του εγκεφάλου, όπως και όταν απειλείται η ζωή μας. Ομοίως την απόδοση δικαιοσύνης ο εγκέφαλος την αντιλαμβάνεται όπως και την χρηματική ανταμοιβή.

 

HR Management κομμωτηρίου: Οι 5 εργασιακές ανάγκες

 1. Κύρος

Το κύρος είναι μια από τις εργασιακές ανάγκες που μπορεί το ίδιο εύκολα να ενισχυθεί όσο και να απειληθεί. Η απειλή προκύπτει συνήθως από ενέργειες αξιολόγησης της δουλειάς μας από τους άλλους. Αυτός είναι και ο λόγος που η αξιολόγηση εργαζομένων είναι τόσο πολύπλοκη διαδικασία.

Αυτές οι δυναμικές αρχικά συνεπάγονται ότι χρειάζεται να διενεργούνται αξιολογήσεις και να γίνονται σχόλια με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύουν το κύρος του εργαζόμενου κι όχι να το απειλούν. Πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή σε μικρές κοινές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, ώστε το κύρος των εργαζομένων να μην αυξομειώνεται.

2. Ασφάλεια

Η σημασία της ασφάλειας μπορεί να γίνει αντιληπτή από την προσπάθεια του εγκεφάλου να εξοικονομήσει ενέργεια. Όταν ενεργούμε με αρκετή σιγουριά, ο εγκέφαλός μας βρίσκει μοτίβα, προβλέπει με επιτυχία τα επόμενα βήματα και λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Αντιθέτως όταν δεν έχουμε την απαιτούμενη ασφάλεια και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει μελλοντικά, ο εγκέφαλός μας χρειάζεται να χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερους πόρους για να ανταποκριθεί.

Βέβαια για το HR management κομμωτηρίου, καλό είναι να διαχωρίσουμε την ήπια αβεβαιότητα από την υπερβολική αβεβαιότητα. Η ήπια αβεβαιότητα πυροδοτεί μια κατάσταση «μέτριας απειλής», κατά την οποία στο σώμα εκκρίνεται αρκετή αδρεναλίνη και ντοπαμίνη, ώστε να «προκληθεί η περιέργεια» και να ενεργοποιηθεί η ικανότητα να λύνουμε προβλήματα. Όταν όμως υπάρχει υπερβολική αβεβαιότητα, τότε επικρατεί ο πανικός και λαμβάνονται κακές αποφάσεις.

3. Αυτονομία

Η αντίληψη της ικανότητάς μας να ασκούμε έλεγχο στο περιβάλλον μας, έχει ουσιαστική επίδραση στη διαχείριση του άγχους στη ζωή μας. Κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, όσο πιο αυτόνομοι νιώθουμε, τόσο μεγαλύτερες αντιστάσεις έχουμε στο στρες, κι όσο λιγότερο αυτόνομοι νιώθουμε, τόσο μεγαλύτερο στρες βιώνουμε.

Δύο πτυχές της αυτονομίας που αξίζει να σημειώσουμε για το σωστό HR management κομμωτηρίου είναι: Πρώτον η αυτονομία και η ασφάλεια είναι αλληλένδετες. Όσο περισσότερη αυτονομία υπάρχει, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια δημιουργείται για το μέλλον. Δεύτερον συνδέεται άμεσα και με το κύρος, καθώς ακόμα και λίγη αυτονομία βοηθάει να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση.

 

4. Συμμετοχή

Όταν οι άνθρωποι δημιουργούν κοινωνικούς δεσμούς, ο εγκέφαλός τους αρχίζει να εκκρίνει μια ορμόνη όταν βρίσκονται με τους άλλους, που ονομάζεται οξυτοκίνη. Αυτή η ορμόνη, που έχει συνδεθεί με τη στοργή, τη μητρική συμπεριφορά και τη γενναιοδωρία, αφοπλίζει την «κατάσταση απειλής» και ενεργοποιεί νευρώνες που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε του άλλους «όπως τον εαυτό μας».

Έτσι, σε διαπροσωπικό επίπεδο, είναι σημαντικό να αλληλοεπιδρούν οι ομάδες με όσο το δυνατόν όμοιους τρόπους, ώστε να ενισχύονται οι κοινωνικές συνδέσεις και να ενισχύεται η σύνδεση της ομάδας. Από την πλευρά της νευροεπιστήμης, η διαδικασία αυτή προκαλεί την έκκριση οξυτοκίνης, η οποία βοηθάει τον εγκέφαλό να χαρακτηρίσει τον άλλον ως φίλο ή ως εχθρό, και αντίστοιχα να προκαλέσει συναισθήματα όπως εμπιστοσύνη και ενσυναίσθηση. Οι αντιπαραθέσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν υπάρχει μια έντονη ομαδική ταυτότητα μεταξύ των μελών της ομάδας.

 

5. Δικαιοσύνη

Όταν αντιλαμβανόμαστε πως κάτι είναι άδικο, δημιουργείται μια ισχυρή ανταπόκριση στον εγκέφαλο, που προκαλεί την εχθρότητα και υπονομεύει την εμπιστοσύνη. Στην εργασία, η αδικία εμποδίζει την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Οι αδικίες θέτουν τον εγκέφαλο σε «κατάσταση απειλής» και ενεργοποιούν ένα μέρος του, που συνδέεται με έντονα συναισθήματα, όπως αυτό της αηδίας!

Το αίσθημα της δικαιοσύνης συνδέεται πολύ με το κύρος.

 

Ανάπτυξη παραγωγικότητας μέσω εκπλήρωσης εργασιακών αναγκών

Παρ’ όλο που η εργασία είναι μια οικονομική συναλλαγή κατά την οποία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν εργασία με οικονομική αποζημίωση, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τον χώρο εργασίας ως «κοινωνική» αλληλοεπίδραση.

Οι ηγέτες που κατανοούν αυτήν τη δυναμική και στοχεύουν σε ένα αποδοτικό HR management κομμωτηρίου, μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα ταλέντα των υπαλλήλων τους, να υποστηρίξουν τη συνεργασία της ομάδας τους και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που προάγει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα.

Ο αντίκτυπος αυτής της δυναμικής είναι συχνά ορατός σε επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, όταν οι ηγέτες βάζουν τους εγκεφάλους των υπαλλήλων σε «κατάσταση απειλής», αυτοί γίνονται λιγότερο αποτελεσματικοί. Όταν όμως, τους κάνουν να νιώθουν καλά με τους εαυτούς τους, τους γνωστοποιούν τις προσδοκίες τους, τους αφήνουν να πάρουν αποφάσεις μόνοι τους, στηρίζουν τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν καλές σχέσεις με τις ομάδες τους και φέρονται δίκαια σε όλους, τότε προκαλείται «μεγιστοποίηση της ανταμοιβής». Γίνονται πιο αποτελεσματικοί, ανοιχτοί σε ιδέες και πιο δημιουργικοί. Έχουν ηθική ανταμοιβή κι ενισχύεται η παρακίνηση μέσα από εσωτερικά κίνητρα!

 

Στην Salon Proactive, με εξειδίκευση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ομορφιάς, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ανελιχθούν μέσα από σωστές πρακτικές και συμβουλές για HR management κομμωτηρίου που αποδίδει. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις βασικές εργασιακές ανάγκες και την ανάπτυξη της παραγωγικότητας της ομάδας μέσα από την εκπλήρωσή τους, επικοινωνήστε μαζί μας στο www.salonproactive.com ή κλείστε μια δωρεάν συμβουλευτική.