Τι είναι το φαινόμενο του groupthink στα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα ομορφιάς; Πώς βοηθάει η ποικιλομορφία στις ομάδες και τι ενισχύει; Πώς τα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα μπορούν να βοηθηθούν από αυτά και να αναδειχτούν;

Οι απαντήσεις υπάρχουν, όπως και οι τρόποι για να τις κατανοήσετε και να τις διαχειριστείτε υπέρ σας. Πριν φτάσουμε όμως στους τρόπους που μπορείτε να αναδείξετε το κομμωτήριο ή το ινστιτούτο ομορφιάς σας, ας ξεκινήσουμε από τις βασικές ορολογίες κι έννοιες.

 

Τι είναι το groupthink;

Το ψυχολογικό φαινόμενο της αγελαίας ή ομαδικής σκέψης (groupthink) λαμβάνει χώρα όταν τα μέλη μιας ομάδας παρουσιάζουν τόσο έντονη την επιθυμία συναίνεσης ώστε εγκαταλείπουν την κοινή λογική. Τη λογική δηλαδή που υπαγορεύει τη ρεαλιστική εκτίμηση εναλλακτικών τρόπων δράσης, την κριτική θεώρηση μίας άποψης και τη διατύπωση λιγότερο αρεστών πεποιθήσεων.

 

Πότε διαγνώστηκε ο όρος και γιατί;

Ο όρος groupthink με τη σύγχρονη έννοια επινοήθηκε από τον ψυχολόγο Yale Irving Janis το 1971, γράφοντας στις σελίδες της Psychology Today. Ο Janis προσπάθησε να διαπιστώσει τις αιτίες που οδηγούν μια ομάδα, αποτελούμενη από έξυπνους ανθρώπους, να λαμβάνει ζημιογόνες αποφάσεις.

 

Τι είναι η ποικιλομορφία της ομάδας (diversity);

Η διαχείριση της ποικιλομορφίας αναφέρεται σε οργανωτικές δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της μεγαλύτερης ένταξης των εργαζομένων από διαφορετικά υπόβαθρα στη δομή ενός οργανισμού μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και προγραμμάτων. Οι οργανισμοί υιοθετούν στρατηγικές διαχείρισης ποικιλομορφίας ως απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη για αύξηση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας. Η επιδίωξη δηλαδή δημιουργίας μιας ομάδας όπου τα μέλη δεν «μοιάζουν» μεταξύ τους.

 

Πότε εμφανίζεται το φαινόμενο του groupthink στα κομμωτήρια ή ινστιτούτα ομορφιάς;

Η αρμονία είναι σαγηνευτική και μας κάνει να αισθανόμαστε καλά και πετυχημένα. Όλοι θέλουμε να είμαστε ομαδικοί και να δείχνουμε ότι σεβόμαστε τους άλλους. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα αρκετές φορές να συμμορφωνόμαστε με την επικρατέστερη γνώμη της ομάδας. Καταστέλλουμε τις εσωτερικές μας αμφιβολίες και δεν εκφράζουμε αρκετά τη γνώμη και την οπτική μας. Οι δυνατές φωνές ξεπερνούν τις πιο ήσυχες, η δημιουργική διαφωνία καταρρίπτεται και η συζήτηση μονοπωλείται. Το αποτέλεσμα μερικές φορές είναι καταστροφικό σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

 

Γιατί συμβαίνει το groupthink;

Το groupthink στα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα, όπως και σε κάθε επιχείρηση, είναι μια προκατάληψη που πλήττει τις ομάδες. Λειτουργεί όχι ως μια συνειδητά κρατούμενη πεποίθηση, αλλά ως μια αόρατη πίεση για συμμόρφωση που προκύπτει αυθόρμητα στη στιγμή, επηρεάζοντας την κρίση των ανθρώπων χωρίς καν να γνωρίζουν ότι επηρεάζονται. Το groupthink, με άλλα λόγια, είναι μια ασυνείδητη προκατάληψη – και αυτό την καθιστά τόσο επικίνδυνη. Κάθε ομάδα που λαμβάνει αποφάσεις ως σύνολο είναι ευάλωτη στο groupthink. Ευτυχώς, υπάρχει ένα αντίδοτο: ονομάζεται ποικιλομορφία των μελών (diversity).

 

Πώς μπορεί η ποικιλομορφία των μελών να βοηθήσει στη μείωση της συλλογικής σκέψης (groupthink) σε κομμωτήρια και ινστιτούτα;

Μελέτες δείχνουν ότι ομάδες με μέλη που είναι διαφοροποιημένα μεταξύ τους είναι πιο «έξυπνες» και ξεπερνούν τις ομοιογενείς ομάδες, ειδικά σε εργασίες που είναι δημιουργικές, μη γραμμικές ή πολύπλοκες. Όταν είμαστε μέλη μιας ομάδας που ταιριάζουμε, αισθανόμαστε ευχάριστα και η συνεργασία είναι αρμονική, άλλα δεν προκαλεί ο ένας αρκετά τη σκέψη του άλλου. Είναι σημαντικό για τη δημιουργία καινοτόμων ιδεών να υπάρχει αντίθεση στις απόψεις και στην οπτική. Γι’ αυτό και η ποικιλομορφία είναι μια μορφή θεραπείας στο φαινόμενο του groupthink που εμφανίζεται σε κομμωτήρια και ινστιτούτα ομορφιάς.

 

Γιατί οι διαφορετικές ομάδες είναι πιο έξυπνες;

Οφείλεται στην ποικιλομορφία των μελών. Οι ομάδες με μέλη που είναι διαφοροποιημένα είναι πιο έξυπνες ακριβώς επειδή αισθάνονται πιο άβολα. Όταν συγκεντρώνουμε ανόμοια άτομα, αναστατώνεται η ισορροπία και μπορεί ακόμη και να προκληθεί τριβή και ένταση. Αλλά αυτή η δυσφορία είναι που εμποδίζει την ομάδα να πέσει σε μια αδικαιολόγητη συναίνεση. Αντ’ αυτού, η ομάδα αξιολογεί τις πληροφορίες πιο προσεκτικά και λαμβάνει εξυπνότερες, πιο ισορροπημένες αποφάσεις. Στο τέλος, η ποικιλομορφία μπορεί να κάνει τη μετάβαση πιο δύσκολη αλλά γι’ αυτό είναι και τόσο χρήσιμη.

 

Τι να κάνω με την υπάρχουσα ομάδα στο κομμωτήριο ή στο ινστιτούτο μου;

Εάν η δυναμική της υπάρχουσας ομάδας σας είναι έντονη και υπάρχουν πολλές αντιθέσεις, θεωρήστε ότι έχετε καλό «υλικό» για να συνεργαστείτε. Η προσπάθεια που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε μια ροή επικοινωνίας που να περιλαμβάνει τον σεβασμό και την ένταξη όλων ισότιμα.

Εάν η δυναμική της υπάρχουσας ομάδας σας είναι αρμονική, τότε θα ήταν καλή ιδέα να την «ανακατέψετε» λίγο, προσθέτοντας άτομα ή εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης.

 

Σε μια ποικιλόμορφη ομάδα η ισότιμη ένταξη είναι το κλειδί για την επιτυχία.

Ενώ η ποικιλομορφία είναι η αναπαράσταση των διαφορών, η ισότιμη ένταξη αναφέρεται στη χρήση αυτής της ποικιλομορφίας στις οργανωτικές προσπάθειες ώστε να υπάρχει αίσθημα δικαιοσύνης και συμμετοχής από όλους. Για να προσφέρει ο καθένας τον καλύτερο εαυτό του, πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί η αίσθηση της συμμετοχής. Η αίσθηση της συμμετοχής οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπλοκή και δημιουργικότητα στον χώρο εργασίας και είναι βασική ψυχολογική ανάγκη.

 

Η ισχυρή ηγεσία επιτρέπει την ποικιλομορφία και την ένταξη.

Η ποικιλομορφία των μελών και η ισότιμη ένταξη αντιμετωπίζονται συχνά ως θεωρίες. Αλλά για να συμβεί πραγματική αλλαγή, κάθε ξεχωριστός ηγέτης πρέπει να δώσει αξία σε αυτές τις έννοιες και να δημιουργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες εφαρμογής τους.

Αν λοιπόν έχετε εντοπίσει αυτό το φαινόμενο στο κομμωτήριο ή το ινστιτούτο σας, να θυμάστε πως η αναδιαμόρφωση της ομάδας σας είναι ένα βασικό κλειδί. Στην Salon Proactive μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης κι εκπαίδευσης για να δημιουργήσετε την επιχείρηση που ονειρεύεστε.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο salonproactive.com για να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε την ομάδα που θα μπορεί να μεγιστοποιήσει την επιχειρηματική σας δράση για το κομμωτήριο ή το ινστιτούτο σας.