Εξειδίκευσή μας, η διαχείριση και ανάπτυξη προσωπικού, σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε βασίζονται στις πιο επίκαιρες έρευνες πάνω στην νευροεπιστήμη και την εργασιακή ψυχολογία από πανεπιστήμια, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
Εκπαίδευση ηγέτη στην διαχείριση προσωπικού

Στόχος κάθε ηγέτη είναι να δημιουργήσει μια ισχυρή ομαδική ταυτότητα, η οποία θα μεγιστοποιεί τις συνέργειες συνεργασίας και ομαδικότητας, άλλα και να αναδείξει και να αναπτύξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κάθε μέλους της ομάδας.

Leader Profile – Quintax Personality Test

Τεστ επαγγελματικής και ηγετικής προσωπικότητας ιδιοκτήτη επιχείρησης. Η ανάλυση βοηθάει στο να γίνει διάγνωση του προφίλ ηγεσίας, των ηγετικών προτεραιοτήτων και των επαγγελματικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ηγέτη της ομάδας.

Τεχνικές βελτίωσης ομαδικότητας

Η απόδοση της ομάδας φτάνει στο ανώτατο σημείο όταν υπάρχει ένας κοινός στόχος και όταν ακούγονται οι φωνές όλων. Η δημιουργία δήλωσης αποστολής, σλόγκαν και οράματος για την επιχείρηση, ενισχύει την ομαδική ταυτότητα και η τεχνολογία βοηθά ώστε να δημιουργούνται δομές, όπου μπορούν να συλλέγονται όλες οι απόψεις.

Growth Mindset

Ενίσχυση της νοοτροπίας ανάπτυξης μεταξύ των μελών της ομάδας. Η νοοτροπία ανάπτυξης σε σχέση με την σταθερή νοοτροπία διαφέρει σε μία μόνο λέξη, την λέξη «ακόμα». Άνθρωποι με σταθερή νοοτροπία θα σκεφτούν «Δεν μπορώ να το κάνω», ενώ άνθρωποι με νοοτροπία ανάπτυξης θα σκεφτούν «Δεν μπορώ να το κάνω ακόμα!».

Δημιουργία συνθηκών που αυξάνουν την παραγωγικότητα

Στόχος είναι να θέλει κάθε εργαζόμενος να προσφέρει το 100% των δυνατοτήτων του στην επιχείρηση. Για να επιτευχθεί είναι απαραίτητο να πληρούνται οι πέντε βασικές εργασιακές ανάγκες (Κύρος, Ασφάλεια, Αυτονομία, Συμμετοχή και Δικαιοσύνη).

Αξιολόγηση προσωπικού

Εκπαίδευση ηγετών στις τεχνικές αξιολόγησης, με βάσει την εξυπηρέτηση των πέντε βασικών εργασιακών αναγκών με ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια αποφυγής απειλής κατά την διάρκεια της αξιολόγησης.

Θέσπιση στόχων ανάπτυξης επιχείρησης

Δημιουργία πλάνου θέσπισης στόχων με βάσει το μοντέλο δημιουργίας νέων συνηθειών. Χρήση τεχνικής «κίνητρο προσέγγισης/αποφυγής», ενσωμάτωση στόχων και συντήρηση νέας τακτικής.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία;